אשמח להירשם לקורס טיפול בשיחזור גלגולים
הנרשמים לקורס נהנים מחבילה שלמה:
חוברת קורס + עשרות שיעורים נוספים + מפגשים פרונטליים בכיתה + ערכת מדיטציות + שיחות מוקלטות של טיפול כדוגמאות למידה + טיפולים מוסרטים כטיפולים לדוגמא + התלמידים יקבלו טיפולים ויעשו טיפולים על תלמידים אחרים בכיתה
שם פרטי *
מייל *
נייד