שם פרטי
נייד
מייל
שם המשווק שישלח לאופיסלי
מארגן חוג בית מטעם קרתא
המארגן בישוב
האירוע שבו הצטרף קשיח