להרשמה להשתתפות בערב שאלות ותשובות בזום מלאו פרטים
שם
נייד
דוא"ל