טופס הזמנת שירות תמיכה טכנית
ברצוני להזמין שרות למדפסת פקס או מכשיר משולב לפי הפירוט הבא:
שם החברה *
שם המזמין *
מחלקה / חדר / קומה *
מייל *
נייד *
מספר טלפון *
תאור התקלה *
תאריך בו הבחנת בתקלה *
סוג המכשיר
מספר סידורי
מיקום המכשיר