מה שמך?
לאיזה נייד לשלוח תזכורת?
לאיזה מייל לשלוח פרטים על הקורס?