הגישו מועמדות עכשיו
עם מילוי הפרטים - יפתח שאלון. 

מטרת השאלון - להכיר אותך מעט, שנדע את כל הפרטים ה"טכניים". 

כשנקבל את השאלון, נתקשר אליך, ונקבע פגישה, חצי שעה לשיחה. 

המועמדים המתאימים יצטרפו להכשרה שתפתח ב- 25/06/2024.
שם פרטי
שם משפחה
מה כתובת המייל שלך?
טלפון נייד לקבלת תזכורת