שם פרטי *
שם משפחה *
מייל *
נייד *
תאריך מבוקש *
שעות מבוקשות (לדוגמה: 14:00-16:00) *
שם איש קשר שיהיה נוכח.ת בזמן האירוע *
טלפון איש קשר *
תיאור הפעילות *
אני מתחייב.ת להשתמש בחדר במועד שתואם מראש, ולהחזיר אותו ואת כלל הציוד בו במצב תקין. *
ידוע לי שעל כל נזק יפעלו סנקציות כדוגמת: תשלום כספי, אי השכרת חדרים בעתיד. *