בקשה להצטרפות לעמותת בוגרי כפר גלים

מטרות העמותה:
 
1. לעודד את הקשר בין הבוגרים ולבין עצמם ובינם ובין המוסד.
2. לפעול לשימור מסורת בית ספר "גלים" בכפר גלים, ולפעול להפצתה בקרב הדור הזה והדורות הבאים .
3. שיתוף הבוגרים בפעילויות קיימות בבית הספר על פי יכולתם לתרום. (כגון הרצאות בתחומי ידע ועיסוק, עזרה בפרוייקטים ממגוון היכולות והכישורים).
4. הנצחת בוגרי בית-הספר שנפלו על הגנת המולדת וזאת ע”י הקמת אנדרטה חדשה, הכשרת חדר זיכרון ואיסוף חומר על הנופלים.
5. לסייע לבית-הספר לגייס משאבים לפרויקטים חינוכיים וחברתיים.
 
שם פרטי *
שם משפחה *
בוגר מחזור
כתובת *
מייל *
טלפון
נייד *
כיצד אני יכול לתרום מכישוריי
הודעה