image
מפגש חובה מרתק לכל מחפש עבודה !
* הצצה אל מאחרי הקלעים של מערכות אוטומטיות לסינון קו"ח 
* איך מייצרים 4-5 ראיונות לחודש
* על משרות גלויות ומשרות דיסקרטיות     
   
* טעויות קריטיות אשר עלולות לשרוף Netwoking
* כיצד לבחור נכון את התפקיד הבא בתקופה זו?
    
* לחפש עבודה זו עבודה- מדוע  70% לא עושים זאת נכון?  
שם פרטי *
שם משפחה *
מייל *
נייד *