בדיקת זכאות לאישור עקרוני מהיר
פרטי העסקה:
שווי הנכס *
סכום משכנתא נדרש *
פרטי הלווים:
שם מלא *
ישוב מגורים *
כמה ילדים מתחת גיל 21? *
וותק במקום עבודה נוכחי *
הכנסה ממוצעת נטו *
בחישוב ההכנסה יש לכלול: הכנסה נטו ממשכורות של כל הרוכשים (ממוצע 3 חודשים אחרונים)
שנת לידה *
בנק עו"ש (פועלים, לאומי, דיסקונט...) *
בנק עו"ש נוסף
ציינו בבקשה את הבנקים בהם מנוהלים חשבונות עו"ש של כל הרוכשים
יש הלוואות או משכנתאות?
גובה החזר חודשי על הלוואות ומשכנתאות
במידה ורלוונטי
תאריכי סיום הלוואות
במידה ורלוונטי
היסטוריית אשראי תקינה?
במידה והיסטוריית האשראי איננה תקינה, פרטו בבקשה
מעוניין בהצעה לביטוח משכנתא
פרטי קשר:
טלפון *
דוא"ל *