פרטי התקשרות - למילוי באנגלית
Name : (חובה) *
Family Name : (חובה) *
האימייל שלך: (חובה) *
Phone Number : (חובה) נייד *
Address : (חובה) *
City (חובה) *
Country (חובה) *
Postal Code
פרטי דרכון
השמות חייבים להכתב לפי דרכון,
נא לשלוח צילום דרכון בתוקף ל- 6 חודשים מיום היציאה ל sport@talma.com
Passport Number
Data Of Birth *
Nationality *
אחר
Estimated race time (חובה) *
Club
ידוע לי כי על רכישת מספר חזה חלים 100% דמי ביטול*****