בחר אירוע :
תאריך מבוקש *
פרטי התקשרות
שם פרטי *
שם משפחה *
מייל *
טלפון
נייד *
כתובת *
פרטי דרכון
השמות חייבים להכתב לפי דרכון, נא לצרף צילום דרכון בתוקף ל- 6 חודשים מיום היציאה
Last Name *
First Name *
Data Of Birth *
Passport Number *
Passport Issue Date *
Passport exp date *
אחר
ביטוח נסיעות : בריאות / מטען/ ציוד ספורט
בחר כן או לא *
מס נוסע מתמיד
סוג חדר / שמות שותפים /ות בחדר *
הערות
 
 תנאי ביטול:
במקרה של ביטול מעל ל- 90 ימי עבודה לפני היציאה לא יחויב הנוסע בדמי ביטול.
החל מ- 90 ימי עבודה ועד 60 ימי עבודה לפני הטיסה יגבה 100 יורו
החל מ- 59 ימי עבודה ועד 35 יום לפני הטיסה יגבה - 25% מערך החבילה
החל מ- 34 ימי עבודה ועד 21 יום לפני הטיסה יגבה 50% מערך החבילה.
החל מ- 20 ימי עבודה ועד 14 יום לפני הטיסה יגבה 75% מערך החבילה.
החל מ- 13 ימי עבודה יגבה 100% מערך החבילה.
 
•על רכישת הרשמה )מספר חזה/סלוט( לאירוע המתבצע בחו"ל יחולו דמי ביטול מלאים על פי קביעת מארגן
האירוע בחו"ל ולא כפוף לתנאי ביטול אלו
 
בשליחתי טופס זה הנני מאשר את ההרשמה בהתאם לתנאים הכלליים של חברתנו כפי שמופיעים באתר
החברה www.talmasport.co.il ,ובנוסף במידה וקיימים תנאים מיוחדים המצוינים בדף למשתתף