שם הילד *
שם משפחה *
מין *
כיתה *
שם ההורים *
נייד *