להרשמה למפגש - כלים דיגיטליים להערכה:
שם מלא
בית ספר
מייל
טלפון