להרשמה למפגש - הערכה חלופית בלשון:
שם מלא
בית ספר
מייל
טלפון