להרשמה למפגש - הסטודיו של ביתא:
שם מלא
בית ספר
מייל
טלפון